Ozdravný plán nemocnice – II. časť

Autor: Teodor Dlužanský | 25.1.2013 o 7:42 | Karma článku: 4,12 | Prečítané:  1148x

Pokračovanie ozdravného plánu nemocnice uverejneného 24.1.2013 v blogu Ozdravný plán nemocnice - I. časť : http://dluzansky.blog.sme.sk/c/319081/Ozdravny-plan-nemocnice-I-cast.html

Pokračovanie

5.  Personálna politika

1.   Komunikácia so zamestnancami

 • Vysvetliť a obhájiť zamestnancom, že bez zmien v riadení a organizácii práce nemocnica bude len živoriť a vytvárať ďalšiu stratu
 • Vysvetliť zamestnancom, že je v nemocnici prezamestnanosť a zdroje, ktoré sú k dispozícii, umožňujú len prepad a živorenie pre všetkých zamestnancov
 • Vysvetliť, že ozdravné zmeny sú zamerané na zefektívnenie a zlacnenie vykonávaných činností, najmä obslužných procesov a ich „privatizácia"
 • Vysvetliť a obhájiť pred zamestnancami, že zdroje na zvyšovanie platov sú v úsporách nákladov na neproduktívne činnosti, na zefektívnení činností (nižšia spotreba odpracovaných hodín a vyššia kvalita výstupov ich práce)

2.   Komunikácia s odborovou organizáciou

 • Prvoradá úloha je mať odborovú organizáciu za partnera a v pozitívnom duchu ich vtiahnuť do riešenia problémov a zmien
 • Čisté a transparentné kroky rýchlo vrátia dôveru. Odborová organizácia vtiahnutá do reštrukturalizácie je kľúčom k ozdravnému procesu a jeho úspechu

3.   Komunikácia s médiami a verejnosťou

 • Byť aktívny v komunikácii s médiami a verejnosťou
 • Ten, kto mlieko prvý rozleje, zbiera prvý výsledky (môže ich ovplyvňovať)
 • Predkladaný „Projekt o stratégii a rozvoji" je projekt o príležitosti, nie o zániku nemocnice

6.  Riešenie aktuálnych problémov

1.   Vyhlasovateľ nešpecifikuje „problémy" ani dôvody, pre ktoré robí výberové konanie

2.   V nadväznosti na bod 6.1. je vysoký predpoklad, že problémy sú nasledovné :

 • Deficitné hospodárenie (dlhodobo záporný cash flow)
 • Prezamestnanosť
 • Nefungujúca komunikácia medzi manažmentom a zamestnancami (ich nespokojnosť), resp. odborovou organizáciou
 • Chýbajúce ciele pre najbližšie obdobie
 • Chýbajúca vízia a stratégia nemocnice
 • Nevhodná (prekonaná) forma právnej subjektivity pre požadovaný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšieho skvalitňovania služieb

3.   Riešenie je uvedené v Ozdravnom pláne nemocnice a jeho hlavné črty sú :

 • Spôsob a postup, ako znížiť náklady na prevádzku a dosiahnuť vyrovnané hospodárenie
 • Spôsob, ako riešiť zlú finančnú situáciu
 • Spôsob, ako vrátiť motiváciu zamestnancom
 • Spôsob a postupy, akými krokmi ozdraviť, stabilizovať a rozvíjať nemocnicu

4.   Konkrétny postup a ciele je možné urobiť až po vykonaní auditu v nemocnici.

7.  Cieľ projektu (presné definovanie) a spôsob na jeho dosiahnutie

 • Ozdraviť nemocnicu - zjednodušiť, stransparentniť a zefektívniť procesy riadenia; riadenie nemocnice „cez peniaze"; zreálniť výdavky k možnostiam príjmov; znížiť počet zamestnancov outsourcingom a zlučovaním vykonávaných činností; vyrovnané hospodárenie; zlacniť náklady na prevádzku nemocnice (nákupy tovarov a služieb).
 • Vybudovať modernú konkurencie schopnú nemocnicu na Slovensku - krok za krokom prebudovať a prestavať vykonávané činnosti; layout areálu (napr. prenájom nepotrebných nehnuteľností = pritiahnutie doktorov - špecialistov); rozšírenie a skvalitnenie poskytovania nadštandardných služieb na komerčnej báze.
 • Do 5-tich rokov byť v prvej trojke najlepších nemocníc na Slovensku - investície do zdravotníckeho personálu; profesionalizácia obslužných činností; marketing; spolupráca s inými špičkovými zdravotníckymi zariadeniami; podpora študentov (spolupráca s vysokými školami); spolupráca s výskumnými ústavmi a zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami; stáže špecialistov zo zahraničných kliník.
 • Do 10-tich rokov byť „jednotkou" v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku - pokračovať a nepoľavovať v riadení procesov a prispôsobovať ich meniacim sa požiadavkám, potrebám a legislatíve; držať krok s konkurenciou a porovnávať sa s najlepšími.

8.  Perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi

 • Revolučná zmena v prístupe „ako efektívne riadiť" nemocnicu - riadenie procesov a činností cez peniaze. Efektívne využívať zdroje a nástroje na riadenie.
 • Procesne od seba oddeliť zdravotnú starostlivosť ako hlavnú vykonávanú činnosť od obslužných činností, kde je vždy priestor na úsporu nákladov a skvalitnenie riadenia procesov.
 • Transparentnosť a súťaživosť dodávateľov tovarov a služieb prinesie viac peňazí pre nemocnicu.
 • Ozdravný proces zvýši konkurencieschopnosť nemocnice, stabilizuje jej finančné toky; umožní zvýšiť mzdy zamestnancom.
 • Úspech ozdravného procesu je možný len za aktívnej účasti väčšiny zamestnancov a ich motivácie.
 • Zamestnanci si musia byť vedomí, že za nimi vykonávané činnosti nesú zodpovednosť. Zodpovednosť je neprenosná na inú osobu a nemožno ju delegovať. Delegovať je možné kompetencie, nie zodpovednosť.
 • Tento projekt môže byť vzorom pre reštrukturalizáciu nielen nemocníc. Nie forma vlastníctva je kľúčová, ale kľúčoví musia byť spokojní klienti (pacienti) a motivovaní zamestnanci.

9.  Záver

 • Predložený projekt rieši v základných bodoch požiadavky vyhlasovateľa - „Ozdravný plán nemocnice".
 • Nakoľko k dispozícii nie sú číselné údaje o hospodárení nemocnice, nie je predmetom tohto projektu finančné výkazníctvo (výsledovka, súvaha, cash flow).
 • Projekt vychádza zo zadania uvedeného pre výberové konanie, t.j. forma a obsah nemocnice nepredpokladá v tejto etape zmenu právnej formy subjektu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade požiadaviek vyhlasovateľa a po poskytnutí relevantných informácii je možné ozdravný plán dopracovať a rozšíriť o ďalšie informácie a návrhy riešení.
 • Nemocnica potrebuje krízového manažéra, ktorý nepozná zdravotnícke prostredie anemá „previazanosť" na štruktúry dodávateľsko-odberateľské v tomto segmente, a žiadne personálne väzby na minulé alebo súčasné osoby v reťazci.
 • Projekt obsahuje hlavné ciele (časť 7.) a prezentuje cestu (časti 2.,3., a 5.), ako sa k cieľu dopracovať.

 

Koniec II. časti a záver

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Boj proti korupcii si netrúfol atakovať ani Fico

Objavujú sa útoky na prezidenta či aktivistov.


Už ste čítali?