Ozdravný plán nemocnice – I. časť

Autor: Teodor Dlužanský | 24.1.2013 o 9:54 | (upravené 25.1.2013 o 9:21) Karma článku: 5,98 | Prečítané:  1954x

Po prečítaní článku http://ekonomika.sme.sk/c/6678049/nemocnice-budu-prepustat-chcu-sa-zbavit-dlhov.html som zalistoval v pamäti a uvedomil som si, že takýto ozdravný plán som pred vyše rokom pripravil. Bol k dispozícii na ministerstve zdravotníctva. V tom čase som pracoval aj na inom projekte, preto som ďalej nepokračoval v tomto ozdravnom pláne pre nemocnicu... Rozhodol som sa ho zverejniť po drobných úpravách. Odborná aj laická verejnosť si v ňom nájde dosť informácií, aby si čitateľ vedel urobiť vlastný názor.

Ozdravný plán je urobený na 10-tich stranách prezentácie v PowerPoint a po konvertovaní do Wordu je na štyroch stranách. Postupne ho zverejním v dvoch príspevkoch.

Ozdravný plán nemocnice je rozdelený do nasledovných častí :

 1. Všeobecná časť
 2. Zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia
 3. Zefektívnenie chodu organizácie
 4. Zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 5. Personálna politika
 6. Riešenie aktuálnych problémov
 7. Cieľ projektu (presné definovanie) a spôsob na jeho dosiahnutie
 8. Perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi
 9. Záver

1.  Všeobecná časť

 1. Projekt vychádza zo zadania uvedeného pre výberové konanie, t.j. forma a obsah nepredpokladá zmenu právnej formy subjektu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v prvej etape.
 2. Projekt je orientovaný na riadenie nemocnice „cez peniaze", s cieľom dosahovať vyrovnané hospodárenie, resp. prebytkový rozpočet s reinvestíciou kladného hospodárskeho výsledku do skvalitňovania zdravotnej starostlivosti (zvyšovanie platov, vzdelávanie a odborný rast zdravotníckeho personálu, nákup novej zdravotníckej techniky, pracovné prostredie).
 3. Navrhované riešenie v projekte je štandardné, ako by bolo v každom inom subjekte pôsobiacom na trhu regulovaných či neregulovaných tovarov a služieb.
 4. V závere sú zhrnuté hlavné ciele a cesta k cieľu, ako dosiahnuť výsledky.

2.  Zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia

1.   krok : Cash is king !

 • Analýza pohľadávok a záväzkov v lehote a po lehote splatnosti
 • Aktívny vstup do jednania s poisťovňami a ostatnými dlžníkmi nemocnice (získanie cash)
 • Aktívny vstup do jednania s veriteľmi (dohody o splátkových kalendároch)
 • Započítanie pohľadávok a záväzkov alebo trojzápočty, prípadne postúpenie pohľadávok a záväzkov

2.   krok : Cash is king ! (opäť)

 • Dodávateľské a odberateľské vzťahy (stav zmluvných vzťahov, platnosti zmlúv, obchodné podmienky, atď.)
 • Zmena platobných podmienok u dodávateľov tovarov a služieb (predĺženie splatnosti, skontá a pod.)

3.   krok : Cash is king ! (opäť a znova)

 • Ukončenie nevýhodných zmlúv, nové transparentné výberové konania na dodávky tovarov a služieb
 • Obmedzenie dodávok tovarov a služieb už objednaných alebo zakontrahovaných len do výšky krytia očakávaným cash
 • Stav zásob - optimalizácia zdravotníckeho materiálu, jeho štruktúra, potreby, skladovanie a pod.
 • Odpredaj nepotrebného hmotného majetku a zásob

3. Zefektívnenie chodu organizácie

1.   krok : Reštrukturalizácia procesov

 • Analýza procesov na hlavné a obslužné procesy
 • Hlavné procesy : zdravotnícka starostlivosť určená zriaďovacou listinou a vykonávaná lekármi, zdravotnými sestrami a ostatným zdravotníckym personálom
 • Obslužné procesy : procesy podporujúce alebo zabezpečujúce hlavný proces (administratíva, budovy, zdravotnícke prístroje a zariadenia, manipulácia, logistika, servis, účtovníctvo, ľudské zdroje, nákup, atď.) vykonávané nezdravotníckym personálom

2.   krok : Organizačná zmena

 • Bude urobená na základe rozdelenia a optimalizácie procesov na hlavné a obslužné
 • Nový organizačný poriadok a postupná zmena interných riadiacich dokumentov

3.   krok : Zamestnanci

 • U hlavných procesov (lekári, sestry a ostatný zdravotnícky personál) optimalizovať počet a kvalitu personálu (odborný rast, úprava (rast) platov pre jednotlivcov a skupiny)
 • U obslužných procesov dôjde k rozdeleniu, k fúzii alebo zániku vykonávaných činností
 • Časť vykonávaných obslužných činností bude zabezpečovaná outsourcingom (tzv. „privatizácia procesov", napr. upratovanie, bufety, lekáreň, časť údržby, atď.). Najprv bude ponúknutá vlastným zamestnancom, v prípade ich nezáujmu budú prepustení z organizačných dôvodov a outsourcing sa bude zabezpečovať verejnou súťažou alebo súťažou s podmienkou, že zamestná na danú činnosť podnikateľský subjekt pôvodných zamestnancov

4.  Zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

1.   Transparentnosť

 • Výberové konania na dodávky tovarov a služieb (e-aukcie)
 • Zverejňovanie aukcií na bežné tovary a služby na portáli nemocnice
 • Tlak na znižovanie cien u dodávateľov tovarov a služieb pri zvyšujúcej sa kvalite a pridanej hodnote (napr. servis, doprava v cene, rabaty)

2.   Zjednotenie systému nákupu

 • Centralizovanie nakupovaných položiek (zamedzenie duplicity)
 • Jeden produkt = dvaja - traja dodávatelia (najnižšia cena)
 • Logistika a sklady (optimalizácia zásob = lepšie využitie cashu)

3.   Interné pravidlá

 • Kompetencie - kto, ktoré a v akej hodnote môže odsúhlasovať výdavky (nákupy tovarov a služieb)
 • Systém odmeňovania zamestnancov - finančná motivácia na úsporách
 • Projektové tímy zamerané na hľadanie úspor v režijných nákladoch

4.   Hmotná  zodpovednosť a finančná zainteresovanosť

 • Obmedziť, resp. stanoviť okruh zamestnancov zodpovedných za nakladanie s financiami (prijímanie záväzkov)
 • Rozdiel v platovom ohodnotení je práve v zodpovednosti za vykonávané činnosti (aj u zdravotníckeho aj u nezdravotníckeho personálu)

 

Koniec I. časti

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Boj proti korupcii si netrúfol atakovať ani Fico

Objavujú sa útoky na prezidenta či aktivistov.


Už ste čítali?