Ozdravný plán nemocnice – II. časť

Autor: Teodor Dlužanský | 25.1.2013 o 7:42 | Karma článku: 4,12 | Prečítané:  1103x

Pokračovanie ozdravného plánu nemocnice uverejneného 24.1.2013 v blogu Ozdravný plán nemocnice - I. časť : http://dluzansky.blog.sme.sk/c/319081/Ozdravny-plan-nemocnice-I-cast.html

Pokračovanie

5.  Personálna politika

1.   Komunikácia so zamestnancami

 • Vysvetliť a obhájiť zamestnancom, že bez zmien v riadení a organizácii práce nemocnica bude len živoriť a vytvárať ďalšiu stratu
 • Vysvetliť zamestnancom, že je v nemocnici prezamestnanosť a zdroje, ktoré sú k dispozícii, umožňujú len prepad a živorenie pre všetkých zamestnancov
 • Vysvetliť, že ozdravné zmeny sú zamerané na zefektívnenie a zlacnenie vykonávaných činností, najmä obslužných procesov a ich „privatizácia"
 • Vysvetliť a obhájiť pred zamestnancami, že zdroje na zvyšovanie platov sú v úsporách nákladov na neproduktívne činnosti, na zefektívnení činností (nižšia spotreba odpracovaných hodín a vyššia kvalita výstupov ich práce)

2.   Komunikácia s odborovou organizáciou

 • Prvoradá úloha je mať odborovú organizáciu za partnera a v pozitívnom duchu ich vtiahnuť do riešenia problémov a zmien
 • Čisté a transparentné kroky rýchlo vrátia dôveru. Odborová organizácia vtiahnutá do reštrukturalizácie je kľúčom k ozdravnému procesu a jeho úspechu

3.   Komunikácia s médiami a verejnosťou

 • Byť aktívny v komunikácii s médiami a verejnosťou
 • Ten, kto mlieko prvý rozleje, zbiera prvý výsledky (môže ich ovplyvňovať)
 • Predkladaný „Projekt o stratégii a rozvoji" je projekt o príležitosti, nie o zániku nemocnice

6.  Riešenie aktuálnych problémov

1.   Vyhlasovateľ nešpecifikuje „problémy" ani dôvody, pre ktoré robí výberové konanie

2.   V nadväznosti na bod 6.1. je vysoký predpoklad, že problémy sú nasledovné :

 • Deficitné hospodárenie (dlhodobo záporný cash flow)
 • Prezamestnanosť
 • Nefungujúca komunikácia medzi manažmentom a zamestnancami (ich nespokojnosť), resp. odborovou organizáciou
 • Chýbajúce ciele pre najbližšie obdobie
 • Chýbajúca vízia a stratégia nemocnice
 • Nevhodná (prekonaná) forma právnej subjektivity pre požadovaný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti a ďalšieho skvalitňovania služieb

3.   Riešenie je uvedené v Ozdravnom pláne nemocnice a jeho hlavné črty sú :

 • Spôsob a postup, ako znížiť náklady na prevádzku a dosiahnuť vyrovnané hospodárenie
 • Spôsob, ako riešiť zlú finančnú situáciu
 • Spôsob, ako vrátiť motiváciu zamestnancom
 • Spôsob a postupy, akými krokmi ozdraviť, stabilizovať a rozvíjať nemocnicu

4.   Konkrétny postup a ciele je možné urobiť až po vykonaní auditu v nemocnici.

7.  Cieľ projektu (presné definovanie) a spôsob na jeho dosiahnutie

 • Ozdraviť nemocnicu - zjednodušiť, stransparentniť a zefektívniť procesy riadenia; riadenie nemocnice „cez peniaze"; zreálniť výdavky k možnostiam príjmov; znížiť počet zamestnancov outsourcingom a zlučovaním vykonávaných činností; vyrovnané hospodárenie; zlacniť náklady na prevádzku nemocnice (nákupy tovarov a služieb).
 • Vybudovať modernú konkurencie schopnú nemocnicu na Slovensku - krok za krokom prebudovať a prestavať vykonávané činnosti; layout areálu (napr. prenájom nepotrebných nehnuteľností = pritiahnutie doktorov - špecialistov); rozšírenie a skvalitnenie poskytovania nadštandardných služieb na komerčnej báze.
 • Do 5-tich rokov byť v prvej trojke najlepších nemocníc na Slovensku - investície do zdravotníckeho personálu; profesionalizácia obslužných činností; marketing; spolupráca s inými špičkovými zdravotníckymi zariadeniami; podpora študentov (spolupráca s vysokými školami); spolupráca s výskumnými ústavmi a zahraničnými zdravotníckymi zariadeniami; stáže špecialistov zo zahraničných kliník.
 • Do 10-tich rokov byť „jednotkou" v poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku - pokračovať a nepoľavovať v riadení procesov a prispôsobovať ich meniacim sa požiadavkám, potrebám a legislatíve; držať krok s konkurenciou a porovnávať sa s najlepšími.

8.  Perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi

 • Revolučná zmena v prístupe „ako efektívne riadiť" nemocnicu - riadenie procesov a činností cez peniaze. Efektívne využívať zdroje a nástroje na riadenie.
 • Procesne od seba oddeliť zdravotnú starostlivosť ako hlavnú vykonávanú činnosť od obslužných činností, kde je vždy priestor na úsporu nákladov a skvalitnenie riadenia procesov.
 • Transparentnosť a súťaživosť dodávateľov tovarov a služieb prinesie viac peňazí pre nemocnicu.
 • Ozdravný proces zvýši konkurencieschopnosť nemocnice, stabilizuje jej finančné toky; umožní zvýšiť mzdy zamestnancom.
 • Úspech ozdravného procesu je možný len za aktívnej účasti väčšiny zamestnancov a ich motivácie.
 • Zamestnanci si musia byť vedomí, že za nimi vykonávané činnosti nesú zodpovednosť. Zodpovednosť je neprenosná na inú osobu a nemožno ju delegovať. Delegovať je možné kompetencie, nie zodpovednosť.
 • Tento projekt môže byť vzorom pre reštrukturalizáciu nielen nemocníc. Nie forma vlastníctva je kľúčová, ale kľúčoví musia byť spokojní klienti (pacienti) a motivovaní zamestnanci.

9.  Záver

 • Predložený projekt rieši v základných bodoch požiadavky vyhlasovateľa - „Ozdravný plán nemocnice".
 • Nakoľko k dispozícii nie sú číselné údaje o hospodárení nemocnice, nie je predmetom tohto projektu finančné výkazníctvo (výsledovka, súvaha, cash flow).
 • Projekt vychádza zo zadania uvedeného pre výberové konanie, t.j. forma a obsah nemocnice nepredpokladá v tejto etape zmenu právnej formy subjektu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
 • V prípade požiadaviek vyhlasovateľa a po poskytnutí relevantných informácii je možné ozdravný plán dopracovať a rozšíriť o ďalšie informácie a návrhy riešení.
 • Nemocnica potrebuje krízového manažéra, ktorý nepozná zdravotnícke prostredie anemá „previazanosť" na štruktúry dodávateľsko-odberateľské v tomto segmente, a žiadne personálne väzby na minulé alebo súčasné osoby v reťazci.
 • Projekt obsahuje hlavné ciele (časť 7.) a prezentuje cestu (časti 2.,3., a 5.), ako sa k cieľu dopracovať.

 

Koniec II. časti a záver

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Kto bude na Vianoce dokladať tovar? Firmy nevedia nájsť brigádnikov

Vo väčších mestách ponúkajú brigádnikom aj štyri eurá za hodinu, ale nikto nemá záujem.

SVET

Deň, ktorý navždy zostane dňom hanby USA

Od útoku na Pearl Harbor ubehlo 75 rokov.

PLUS

Anton Zajac: Šancou pre Slovensko je nová, slušná strana

Nežijeme v liberálnej demokracii, ale oligarchii, hovorí spolumajiteľ Esetu.


Už ste čítali?